Monthly Archives: Tháng Mười, 2009

Nấu Ăn
7819 2

Bánh tráng

Lúc nhỏ khi gọi 2 chữ bánh tráng tớ lầm lẫn không biết đó là…