Monthly Archives: Tháng Mười, 2009

Bếp núc
0

Bánh tráng

Lúc nhỏ khi gọi 2 chữ bánh tráng tớ lầm lẫn không biết đó là…