Monthly Archives: Tháng Mười Hai, 2009

Góc ảnh
4568 2

Angel for you

Chỉ còn vài ngày nữa là hết một năm cũ, bước qua một năm mới.…

Cuộc sống
4491 2

It ‘s snowing

Tuyết rơi, rơi trắng xóa cả 1 vùng. Năm nay tuyết rơi nhiều và mạnh,…