Monthly Archives: Tháng Một, 2010

Góc ảnh
2501 0

Nhìn gì???

Thay đổi không khí 1 chút… 😀 Chú chó này có đôi mắt thật buồn,…

Cuộc sống
3893 2

Tiễn biệt

Một ngày nào đó tất cả trong chúng ta đều phải chết, nhưng một cuộc…