Monthly Archives: Tháng Tư, 2010

Góc ảnh
0

Thân thiện

Sự thân thiện của chú chó này …. nhiều như nước trên người chú ấy…

Góc ảnh
0

Nền

Mẹ và con tay trong tay, một cảm giác ấm cúng nhẹ nhàng 🙂 Ngồi…