Monthly Archives: Tháng Sáu, 2010

Góc ảnh
2704 0

Monkey

Phải nói là chưa bao giờ thấy con khỉ nào xấu như vậy: 😀