Monthly Archives: Tháng Tư, 2011

Cuộc sống
3619 3

Sorry

Thật sự  mà nói, sau một năm rồi mà tớ vẫn còn trong trạng thái…