Monthly Archives: Tháng Sáu, 2011

Cuộc sống
4757 4

Nhiệt độ

Tuần trước trời thật đẹp và nóng, nóng đến mức chiếc Iphon của mình ngưng…