Monthly Archives: Tháng Bảy, 2012

Bếp núc
0

Ốc: Bulot

Mùa hè tháng 7 mà trời không mưa thì bão, không bão thì gió, ôi…