Monthly Archives: Tháng Mười Hai, 2012

Góc ảnh
0

Cua ẩn sĩ

Cua ẩn sĩ (Paguroidea) thường sống trong vỏ ốc hay những vật rỗng tương tự.…