Đang truy cập: Ăn uống

Ăn uống
0

Đêm Giao Thừa

Tối giao thừa,đêm trước ngày tết Ta là một khỏang khắc rất quan trọng đối…

Ăn uống
0

Relax

Sau thời gian dài làm việc cực nhọc, những ngày mất ngủ triền miên và…

Ăn uống
0

Khô bò

Khô bò (Beef Jerky) hay đôi khi tớ lại lầm lẫn gọi là bò khô.…