Đang truy cập: Hoa trong nhà

Hoa trong nhà
5673 2

Hoa dâm bụt

Cái lạnh âm thầm của mùa thu dường như  làm cho cánh hoa cuối cùng…