2 Kommentare

  1. Cái này tớ cũng thấy đúng như thế khi ở Pháp. Người Pháp nặng nề thủ tục hành chính nên sẽ có 3 quầy tính tiền!

  2. @Hai: ừh đúng là người Pháp rất lề mề thủ tục hành chính, và không những có 3 quầy tính tiền, mình phát hiện ra là còn nhiều hơn 3 🙁

Leave A Reply

*