Vitamin C
Bếp núc | Nấu Ăn

Vitamin C

Khi tất cả mọi thành viên trong nhà lăn đùng ra bệnh hầu như mỗi tháng, thật là khủng khiếp. May mà giờ cơn bệnh đã qua và mọi thứ dường như trở lại bình thường. Giờ là lúc cần phải tăng cường Vitamin C: mỗi sáng một ly nước cam tươi vắt 🙂 .