Xí ngầu tình yêu

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ và tình yêu cũng vậy 😀

wurfel

Giữa tình yêu và tình dục có 1 khỏang cách nhất định. Và chúng ta không nên lẫn lộn chúng với nhau.

Những xí ngầu tình yêu này tớ bắt gặp được bày bán dọc sông Sen trước nhà thờ Đức Bà….. 🙂

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *