Bánh sung
|

Bánh sung

Quả sung, một loại quả mà từ bé đến lớn tớ chưa bao giờ ăn , cho đến ngày tớ đến Pháp tình cờ được mời ăn sung chín tớ mới phát hiện ra: Quả Sung cũng ngon không khác gì những loại hoa quả bình thường… Tìm kiếm trên mạng thì thấy ở Việt…