|

Tiễn biệt

Một ngày nào đó tất cả trong chúng ta đều phải chết, nhưng một cuộc sống chấm dứt ở thời điểm này cũng là lúc một cuộc sống khác bắt đầu…

me-1

Mẹ thật sự đã đi xa và mãi mãi…

Sự ra đi đó là một mất mát to lớn cho chúng con

Dù thể xác đã trở về với cát bụi, mẹ vẫn mãi mãi sống trong lòng chúng con.

Con yêu mẹ, mẹ của con hãy ra đi bình an.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *