Monthly Archives: Tháng Mười Một, 2008

Cuộc sống
3783 1

Halloween

Hù…..tớ là ma đây……. Tuần trước có lễ hội Halloween bên này đường xá và…