Hoa dâm bụt
|

Hoa dâm bụt

Cái lạnh âm thầm của mùa thu dường như  làm cho cánh hoa cuối cùng của cây dâm bụt không còn trụ được bao lâu. Cây dâm bụt từ nhỏ tụi trẻ trong xóm còn gọi là cây lồng đèn, cả lũ hái từng hoa dâm bụt, khéo léo kéo thành chiếc lồng đèn nhỏ…