“Chiếc ghế gãy” của Daniel Berset, Genf
|

“Chiếc ghế gãy” của Daniel Berset, Genf

Còn gì hạnh phúc hơn khi sống trong hòa bình, nhưng cuộc sống đó sẽ ra sao khi chiến tranh của ngày hôm qua vẫn còn tồn tại … “Broken Chair” là một tác phẩm nghệ thuật  của Daniel Berset, để tưởng nhớ đến những nạn nhân do mìn gây ra và được dựng lên…