Poor Minh

Thỉng thỏang tớ nghĩ: Tớ có nghèo rớt mùng tơi không nhỉ????

m

Nhìn đôi tất, không biết vì tớ không có tiền để mua tất mới???

Hay vì tớ lười ..đi mua tất???

Hay tớ học tính tiết kiệm của người Đức, chưa hư hẳn thì chưa vứt đi.

Không biết nữa…..chỉ biết là đôi tất ấy vẫn còn trong tủ tớ…..

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *