Khô bò
|

Khô bò

Khô bò (Beef Jerky) hay đôi khi tớ lại lầm lẫn gọi là bò khô. Khô bò theo như tớ thường ăn thì sợi nhỏ, nay còn có thêm dạng cứng ống xương. Còn thịt bò khô theo như bạn tớ luyên thuyên thì dạng miếng to mỏng hay dày tùy loại. Bên này thì…