Tham quan nhà máy sản xuất điện từ rác nông nghiệp
|

Tham quan nhà máy sản xuất điện từ rác nông nghiệp

Bên cạnh những ngày học nặng nề trên trường, các giáo sư cũng tạo điều kiện cho sinh viên đi tham quan các nhà máy để chúng tớ làm quen với môi trường làm việc trong các nhà máy và chúng tớ cũng có đìều kiện để thõa mãn những thắc mắc  về những đề…