|

Triễn lãm xe Taxi tại Paris 2008

Đi triễn lãm cũng là cách để giải tỏa Stress…. Năm nào ở Paris cũng có triễn lãm xe, năm nay là xe hơi. Phần đầu Minh đi coi là xe Taxi, thấy nhiều xe taxi thú vị, mỗi nước và mỗi thời điểm xe Taxi đều có đặc điểm riêng.

Thôi thì coi ảnh thì biết, khỏi phải bình luận nhiều…hi…hi… 🙂

Muốn coi ảnh to lên thì click lên tấm hình thui….

Sau đó thì đi các khu khác có các loại xe khác, để bữa khác up hình sau…hi..hi  🙂

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *