Quầy tính tiền ở đâu?

Đây gọi là bảng chỉ dẫn ở trong bệnh viện của Pháp, tớ chả biết nên đi theo hướng nào và cái nào thật sự là cái quầy tính tiền đúng cái tớ cần đi. Thật sự không thể biết được là cái quầy đó nằm chính xác phía nào hay là tồn tại 1 lúc 3 cái??? 😀

caisse

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *